Ekonomiutveckling Väst AB
 En av drygt 4 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter som är medlem i Sveriges Redovisningskonsults Förbund SRF
Erbjudande

Din partner inom redovisning.

Auktoriserad redovisningskonsult har krav
på löpande vidareutbildning samt ansvarsförsäkring och står
under SRF-konsult kvalitetskontroll .

Ekonomiutveckling Väst AB
 
erbjuder kvalitetssäkrade redovisningstjänster enligt Reko
(Svensk standard för redovisningstjänster) och
får därmed avge bokslutrapport efter avslutat arbete.

Informationssida www.rekoekonomi.se
Kontakt 033-23 39 55       Mail info@rekoekonomi.se

oikonomia , som är ursprunget till ordet ekonomi, och betyder ordagrant "hushållning"